ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

Details


ที่ตั้ง: เลี้ยวซ้ายจากท่าเรือข้ามฟากอ่าวสับปะรด ประมาณ 2 นาที จะมีศาลเจ้าจีนเล็กๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาทางขวามือ

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดของชาวบ้านบนเกาะช้างและผู้มาเยือน

ในตำนานกล่าวไว้ว่า ในอดีตเมื่อมีการแล่นเรือของชาวประมงออกทะเลในช่วงมรสุมและมีคลื่นลมแรง ทำให้บางครั้งเกิดความกลัวและสิ้นหวัง จึงอธิฐานขอพรจากเจ้าพ่อเกาะช้างให้ท่านช่วยคุ้มครอง และในระหว่างที่อธิฐานขอพรอยู่นั้น ก็ได้เกิดเรื่องราวอัศจรรย์ต่างๆขึ้นกับชาวประมงดังกล่าว จึงทำให้เป็นที่เลื่องลือและเคารพนับถือของผู้คนโดยทั่วไปตั้งแต่นั้นมา จากศรัทธาดังกล่าวทำให้ผู้คนเริ่มสวดมนต์ขอพรจากเจ้าพ่อเกาะช้าง ไม่ว่าจะเป็นฤดูเกี่ยวข้าว ขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากมาที่นี่เพื่อขอพรให้มีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี มีโชคลาภ

เปิดทุกวัน เวลา 08:00 – 17:00 น.

 

วิธีการเดินทาง

เลี้ยวซ้ายจากท่าเรือข้ามฟากอ่าวสับปะรด ประมาณ 2 นาที ตั้งอยู่บนเนินเขาทางขวามือของคุณ